Yunus Emre KESKİN. Blogger tarafından desteklenmektedir.

17 Kasım 2015

Başlangıçsoru sor.

 Zihin felsefesi nedir ? 

soruyu parçala.

Zihnin Felsefeyi ilgilendiren kısmı nedir ? Bir nörolog yerine bir felsefecinin zihinle ilgilenme nedeni nedir ? Felsefecinin  zihinle ilgili sahip olduğumuz birikime nasıl bir katkısı olabilir ? Zihin felsefecisi zihni nasıl inceler ?

olası cevapları sırala.
  • Zihin felsefecisi, zihni bir olgu olarak değil bir kavram olarak inceler.

kavram analizi özel bir yaklaşımı işaret ediyor. soruya çatı cevaplar bul.

  • Zihin felsefecisileri zihinle ilgili sorular sorarak bilim insanlarının ilgisini yönlendiren yardımcılardır.

derinleştir.

  • Zihin felsefecisi hayal etmek, hissetmek, planlamak gibi bilişsel bir aktivite için biyolojik ve nörolojik göstergeleri ilgi bilim dallarının çalışamaları aracılığıyla kullanır ancak onun asıl uğraştığı şey bu faaliyetlerin bir bütün olarak organizasyonudur.

örneklendir.

Zihinsel bir organizasyona örnek olarak ''hatırlama'' eylemini düşünün. Biyolojik olarak nöron, oligodendrisit, sinaps, schwann hücreleri gibi biyolojik elemanların kullanıldığı böyle bir eylemde, nörolojik olarak yalnızca belli nöral örüntüler hatırlamaya yol açar ancak diğerleri açmaz. bir hatırlama eylemi aynı zamanda bulunulan mekan, zaman ve sosyal ortam tarafından da etkilenir. örneğin ilokuldaki bir kavga anınız olduğunu düşünün. eğer ilkokul biteli çok olduysa ve o okuldan uzakta bir yerde yaşıyorsanız, bu anıyı hatırlatabilecek bir tanıdığınız da yoksa hatırlama eylemi oldukça zorlaşır. Öte yandan bir nesneyle bağlantılı, örneğin onu gördüğümüzde doğrudan hatırlayabildiğimiz anılar olduğu gibi, bilinç yüzeyine çıkartmadığımız anılar da vardır. örneğin bisiklet sürmeyi öğrendiğiniz zamanı ya da çocukluğunuzun ilk 3, 4  yılını düşünün. 

örneğin felsefeye düşen kısmını açıkla.

Felsefeci böyle bir eyleme baktığında biyolojik, kimyasal ve nörolojik düzeylerin ortak çalışmasını kavramaya çalışır, Ve bazı sorular sorar:
 Hatırlama gibi soyut bir eylem nörolojik ve biyolojik bir düzeye indirgenebilir mi yoksa o kendi varlığını kavramsal bir düzeyde mi yaratır? 
Hatırlama eylemi zihinsel bir hal içerir mi yoksa salt bir davranış mıdır ? Zihin nörolojik bir faaliyet olan hatırlamanın içeriğini manipule edebilir mi ? 
Hatırlama eylemi yalnızca insan  beyninın yapısal bir özelliği midir yoksa  makineler için de simüle edilebilir mi ? 
Bir hatıra için hatırayı farklı insanlar için kendine özgü kılan özellik nedir ve bunu biyolojik ve nörolojik düzeyler içinde nasıl açıklayabiliriz?

daha da derinleştir ve açıklamaya devam et.

Daha sonra bir soru seçer, diyelim ki bu soru hatırlama eyleminin zihinsel bir katkı içerip içermediği sorusudur. Bağlantılı bilimlerden elde edilen veriler incelenir, hatırlama eylemi öncelikle nörobiyolojik bir süreç olarak ele alınır. Daha sonra eylemin yapısı elde edilen verilerle eşleştirilir. Örneğin hatırlama eylemi, hatırayı meydana getirmiş altyapı hücreleri çok önceleri yok olsa dahi varlığını sürdürür, hatıranın geri çağrılması ve depolanması sırasında beynin bu işlevle bağlantılı bölümleri incelenir. Eğer eylem belli bir beyin modülünden daha fazla biyolojik grubun varlığını gerektiriyorsa eylemin bütüncül bir yapısı olduğu söylenir ve basit refleksler olarak görülemeyecek bir karmaşıklıkta olduğu anlaşılır. Hatıranın içeriği kavramsal düzeyde manipule edilebiliyorsa yani örneğin hatıranın içeriği zamana ve mekana göre değişiyorsa veya hatırlayan kişiye özgü bir karaktere sahipse psikoloji devreye sokulur.

filozoflar ligi için cevabı yeniden tasarla.

Biyolojik, nörolojik ve psikolojik düzeylerin katkısını içeren böyle çokyönlü bir eylem için felsefi inceleme başlar. Ancak eylem örneğin acıkma ve susama gibi temel hayati işlevler kategorisindeyse nöroloji ve fizyolojinin konusu haline gelir. Zihin Felsefecisi yalnızca psikolojik serbestiliğe sahip, zihin tarafından yönlendirilebilen eylemlerle ilgilenir. Böyle bir eylem için stereotipik değildir denir ve biyolojik bir refleksin aksine seçim olanağını içerir, ve zihin tarafından yönlendirilebilir. 

Bilim insanları biyolojik ya da nörolojik eylemleri meydana getiren süreçleri ve bu süreçte kullanılan elamanları, bu elemanlar arasındaki ilişkileri kodlarken, felsefeci bir bütün olarak organizasyonları kodlar. örneğin terlemek gibi basit biyokimyasal refleksler indirgenebilir organizasyonlar kategorisindedir. ve zihinsel olarak bu eylemler dolaşımsızdır. Yani bu eylemler zihinsel içeriklerin dolaştığı, birbiriyle etkileştiği ve bilincin konusunu oluşturan kavramsal düzeyde herhangi bir yer işgal etmezler. Ya da bu örneğin tersine gelecekle ilgili planlar yapma eylemi zihinsel olarak yönlendirirlebilirdir ve dinamik bir içeriğe sahiptir. Bu eylemin organizasyonunda birçok modül devreye girer ve organizasyon tipini bulmak için bu modüller arasındaki ilişki incelenir. Her zihinsel organizasyon için bir organizasyon tipi bulunabilir ve bu tiplerin arasındaki ilişkiler için de yeni kavramsal çerçeveler tasarlanabilir. 

Organizasyon tipi bulunduktan sonra 
bir bütün olarak eylemin kimliğini en iyi ortaya koyan felsefi pozisyon arayışı başlar. Bu yaklaşımlar fonksiyonalizm, indirgemeci materyalizm, spiritualizm, dualizm vb. olabilir. Bu pozisyonların hangisinin seçilen eylem, eylemler için en uygun olduğu probleminin de çözülmesiyle elde edilen felsefi analizin çıkarımları incelenir. Örneğin tüm bilişsel etkinliklerin biyolojiye indirgenebileceği sonucuna ulaşmışsak bunun hem din felsefesinde, hem yapay zeka da hem de etik, estetik gibi alanlara önemli etkileri olacaktır. Bu çıkarımlar ilgili disiplinler için ortaya konduktan sonra çalışma derlenir ve sunulur.


Hiç yorum yok: