Yunus Emre KESKİN. Blogger tarafından desteklenmektedir.

15 Kasım 2015

Hedefler ve Araçlar

                 
                                 

Blog'un amacı ülkemizde üzerinde çeviri çalışması dışında kayda değer bir çalışma olmayan felsefenin bu değerli altdalı için bir giriş yapmak , üzerinde çalışmak isteyen felsefeciler veya zihin felsefesinin çıkarımlarıyla ilgilenen meraklı takipçiler için bir başlangıç seti hazırlamaktır.

Zihin felsefesi felsefenin diğer dallarına göre ''inter-disipliner'' yönü ağır basan ve birçok disiplini ortak bir çalışma planı üzerinde düşünmeye zorlayan kapsamlı bir alandır. enformatik, Psikoloji, bilişsel bilimler, nöroloji, bilgisayar bilimleri bu dallara örnek olarak verilebilir.

Blog'un amacı işte bu çeşitli dispilinlerin en temelde zihin üzerine olan söylemlerini felsefi bir düzeyde derinleştirmek ve takipçinin üzerine düşüneceği küçük parçalara bölerek zihin hakkındaki farklı cephelerden gelen kayrayışları sağlamlaştırmaktır.

İşte zihin felsefesi çalışırken kullanacağımız kaynakların en önemli kısmı da bu farklı disiplinlerden gelen çalışmalar olacaktır. İkincil araçlar arasında felsefe tarihinde zihin üzerine çalışmış felsefecilerin çalışmaları, bu konuyla ilgili video konferanslar, çeşitli görsel materyaller, çeviri metinler, zihin üzerine başat makaleleri derleyen derleme kitaplar yer almaktadır.

Konusunu yalnızca zihnin oluşturduğu bilimsel bir disiplin  olmadığı gibi felsefenin tüm kaynaklarını harcadığı bir konu olmaktan da uzaktır. Ancak felsefecilerin zihin felsefesi hakkındaki ilgileri zamanla değişmektedir. Ülkemizde halen bu konuyla ilgili telif eser eksikliği açık bir şekilde hissedilse de zamanla bu durumun değişeceğine ve zihin felsefesinin daha önce aynı aşamalardan geçen bilim felsefesiyle aynı popülerliğe ulaşacağına inanıyorum. Bu yüzden öncelikle amatör bir felsefeci ve meraklı bir birey olarak bu yükselen alan hakkında sizlere kendi birikimlerimi aktarmayı diliyorum.


Hiç yorum yok: